in het najaar 2020 weer workshops Suminagashi

Eerst papier-marmeren op de Japanse manier. Daarna er iets van maken. Een boekje op de Japanse manier ingebonden bijvoorbeeld.
Een of twee dagdelen. Op beide dagdelen kan er er gemarmerd worden. Kosten per dagdeel € 35.

20 en/of  27 november 2020

Meer info